Partneropleidingen Brusafe

Brusafe is een overkoepelende organisatie en omvat de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool, het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer, het Instituut voor Opleiding in Dringende Medische Hulpverlening en een deel van de Gewestelijke School voor Openbaar bestuur.

Zij werken met Syntra Bizz samen als partner voor opleidingen als voorbereiding naar de selectieproeven tot politie-inspecteur binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Doel van deze vooropleiding

Het doel van deze vooropleiding op de selectieproeven richting politie-inspecteur (m/v) is om je door middel van gerichte cursussen voor te bereiden op de selectieproeven. Deze vooropleiding helpt je dus om je kansen op succes te vergroten. Je komt ook meer te weten wat de job van politie-inspecteur precies inhoudt en of dit wel iets is voor jou.

Programma en schema

Er zijn 2 vooropleidingsessies per kalenderjaar. Het eerstvolgend startmoment is een voltijdse Nederlandstalige vooropleiding richting selectieproeven voor politie-inspecteur (m/v). Deze start op 14 november 2022 en duurt tot einde februari 2023. Je hebt fulltime les (uitgezonderd tijdens de kerst- en krokusvakantie). 

Je kan je hier alvast registreren voor de dagopleiding. Wij nemen dan contact op met jou.

De groepen tellen maximaal 15 cursisten. De opleidingen vinden plaats binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De specifieke locatie wordt nog bevestigd. Het is ook mogelijk dat er lessen online of als blended traject georganiseerd worden.

Het programma is samengesteld uit verschillende deelopleidingen die jouw specifieke vaardigheden ontwikkelen. Deze vaardigheden heb je nodig om te slagen voor het toelatingsexamen tot de opleiding als politie-inspecteur (m/v)

Uit een voorafgaand intakegesprek en diagnosetest bij Brusafe zal blijken of je in aanmerking komt voor deze vooropleiding.

Het volledige programma van de vooropleiding richting selectieproeven als politie-inspecteur is als volgt samengesteld:

 • Werken als politie-inspecteur - 60 uur of 2 weken 
  • kennismaking met het beroep (getuigenissen van ervaren politiemedewerkers, georganiseerde bezoeken);
  • waarom kies je voor dit beroep? Aftoetsing van jouw professionele keuze;
  • diverse activiteiten rond zelfkennis;
  • teamgeest ontwikkelen en versterken.
 • politieagente

  Vooropleiding politie-inspecteur - 350 uur of 11 weken - algemene bijscholing en voorbereiding op selectietests

  • Schriftelijk en mondeling Nederlands (grammatica, spelling, schrijven, begrijpend lezen) - 112 uur
  • Logica (voorbereiding op abstract redeneren en numeriek redeneren) - 21 uur
  • Collectieve psychologie (voorbereiding op persoonlijkheidstesten en het interview door de selectiecommissie) - 38,5 uur
  • Communicatie (assertiviteit, conflictbeheersing, non-verbale communicatie) - 42 uur
  • Interculturele communicatie - 7 uur
  • Computertechnologie/Informatica - 10,5 uur
  • Situationele beoordelingstest - 21 uur
  • Algemene kennis van het beroep - 56 uur
  • Sportproeven - 14 uur
  • Evaluatie/simulaties - 21 uur

De voordelen van deze vooropleiding 

 • de opleiding is gratis;
 • je behoudt jouw recht op een werkloosheidsuitkering of OCMW-steun;
 • jouw vervoerkosten worden vergoed (als je werkzoekende bent, met doorverwijzing via de VDAB);
 • er is tussenkomst in de kosten van kinderopvang (als je werkzoekende bent, met doorverwijzing via de VDAB);
 • Brusafe helpt je bij het indienen van jouw kandidatuur bij de politie en zorgt voor de opvolging ervan.

 

Download de brochure

Toelatingsvoorwaarden tot de Nederlandstalige vooropleiding voor de selectieproeven als politie-inspecteur en politieagent (m/v)

 • je beschikt over de Belgische nationaliteit;
 • je bent minstens 18 jaar oud op het ogenblik van de aanwerving of je zit in het laatste jaar van het secundair onderwijs;
 • je bent van onberispelijk gedrag (dit blijkt uit een uittreksel uit het strafregister dat minder dan drie maanden oud is op de datum van de kandidaatstelling en uit een onderzoek van de antecedenten);
 • je hebt een diploma voltijds secundair onderwijs in een Nederlandstalige school. Zo niet moet je eerst een taaltest afleggen via de SELOR;
 • je hebt geen bachelor- of masterdiploma;
 • je bent nog niet geslaagd in de proeven met betrekking tot de cognitieve vaardigheidstesten;
 • je woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of je ondertekent een overeenkomst met Brusafe waarin jij je engageert om na het volgen van de opleiding bij de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (binnen Brusafe) effectief bij de Brusselse politie te solliciteren;
 • je hebt via Brusafe de diagnosetesten uitgevoerd en een motivatiegesprek gehad. Deze diagnosetesten en motivatiegesprekken worden 1 maal per week georganiseerd door Brusafe in hun gebouwen te Haren (Brussel) en zijn volledig gratis. Kijk onderaan deze webpagina hoe je je hiervoor inschrijft.

Meer algemene informatie over werken bij de politie vind je zeker op de website van Jobpol

 

Jobpol

Meer informatie krijg je tijdens deze interactieve en online infosessies van Jobpol. 

We raden je zeker aan om je in te schrijven!

Meer info over deze opleidingen en inschrijvingen?

 

politie

Inschrijven voor een diagnosetest en een motivatiegesprek doe je bij het Oriëntatiecentrum voor Rekrutering (binnen Brusafe). Na je diagnosetest en motivatiegesprek krijg je hier ook alle informatie over de vooropleidingen en de toelatingsvoorwaarden tot de politieschool.

logo brusafe

T ++32 2 563 14 98

E or@brusafe.brussels

F Chat via Facebook 

 

Je kan ook Debbie Van Gossum contacteren. Zij is teamleader van onze opleidingsadviseurs en de verantwoordelijke voor de Nederlandstalige vooropleidingen voor politie-inspecteur en politieagent die Brusafe samen met Syntra Bizz organiseert.

Je kan haar bereiken via 0495 87 13 83 of debbie.vangossum@syntra-bizz.be.