Partneropleidingen Brusafe

Brusafe is een overkoepelende organisatie en omvat de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool, het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer, het Instituut voor Opleiding in Dringende Medische Hulpverlening en een deel van de Gewestelijke School voor Openbaar bestuur.

Zij werken met Syntra Bizz samen als partner voor opleidingen als voorbereiding naar de selectieproeven tot politie-inspecteur. 

Doel van deze vooropleiding

Het doel van deze vooropleiding op de selectieproeven richting politie-inspecteur is om je door middel van gerichte cursussen voor te bereiden op de selectieproeven. Deze vooropleiding helpt je dus om je kansen op succes te vergroten. Je komt ook meer te weten wat de job van politie-inspecteur precies inhoudt en of dit wel iets is voor jou.

Programma en schema

De lessen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag van van 9.00 uur tot 12:20 uur en van 13.00 uur tot 16.20 uur. Tijdens de schoolvakanties  zijn er geen lessen.

Het programma is samengesteld uit verschillende deelopleidingen die jouw specifieke vaardigheden te ontwikkelen. Deze vaardigheden heb je nodig om te slagen voor het toelatingsexamen tot de opleiding als politie-inspecteur.

Uit een voorafgaand intakegesprek zal blijken of je beter het volledig programma volgt of enkel bepaalde deelopleidingen.

Het volledige programma is als volgt samengesteld.

 • Werken als politie-inspecteur - 60 uur 
  • diverse activiteiten rond zelfkennis
  • kennismaking met het beroep (getuigenissen van ervaren politiemedewerkers, georganiseerde bezoeken)
  • reflectie op de professionele keuze
  • teamgeest ontwikkelen en versterken
 • Vooropleiding politie-inspecteur - 350 uur - algemene bijscholing en voorbereiding op selectietests
  • Schriftelijk en mondeling Nederlands (grammatica, spelling, schrijven, begrijpend lezen)
  • Logica (voorbereiding op abstract redeneren en numeriek redeneren)
  • Collectieve psychologie (voorbereiding op persoonlijkheidstesten en het interview door de selectiecommissie)
  • Communicatie (assertiviteit, conflictbeheersing, non-verbale communicatie)
  • Interculturele communicatie
  • Computertechnologie
  • Situationele beoordelingstest
  • Sportproeven

De voordelen van deze vooropleiding 

 • de opleiding is gratis;
 • je behoudt jouw recht op een werkloosheidsuitkering of OCMW-steun;
 • jouw vervoerkosten worden vergoed;
 • je krijgt een brutovergoeding van 1 € per gevolgd lesuur.

 

Kies de groep van de opleiding die je wil volgen

Toelatingsvoorwaarden tot de vooropleiding voor de selectieproeven als politie-inspecteur

 • je beschikt over de Belgische nationaliteit;
 • je bent minstens 18 jaar oud op het ogenblik van de aanwerving;
 • je bent van onberispelijk gedrag (dit blijkt uit een uittreksel uit het strafregister dat minder dan drie maanden oud is op de datum van de kandidaatstelling en uit een onderzoek van de antecedenten);
 • je bent in het bezit van een diploma van het hoger secundair onderwijs;
 • je hebt geen bachelor- of masterdiploma;
 • je bent nog niet geslaagd voor de cognitieve vaardigheidstesten;
 • je bent ingeschreven als werkzoekende bij Actiris of de VDAB;
 • je volgde - met succes - een intakegesprek met Brusafe of Syntra Bizz.

Meer informatie over werken bij de politie vind je op de website van Jobpol

 

 Meer info over deze opleidingen?

Contacteer Debbie Van Gossum. Zij is teamleader van onze opleidingsadviseurs en de verantwoordelijke voor de opleidingen die Brusafe samen met Syntra Bizz organiseert.

Je kan haar bereiken via 0495 87 13 83 of debbie.vangossum@syntra-bizz.be.